Adobe Acrobat DC 21.011.20039

Adobe Acrobat DC 21.011.20039

Adobe Systems Incorporated – 1,1MB – Shareware
ra khỏi 15 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe Acrobat DC là phiên bản mới nhất của Acrobat và là người kế nhiệm của Acrobat XI. "DC" viết tắt của Document Cloud, một tập hợp các dịch vụ đám mây (tùy chọn) kết nối cho Acrobat. Nó cho phép bạn quét tài liệu và sau đó chuyển đổi PDF kết quả thành định dạng Word hoặc RTF. Một khi các tập tin trong một trong những định dạng, bạn có thể tìm kiếm, chỉnh sửa và sửa chữa nó tất cả các bạn thích.

Tổng quan

Adobe Acrobat DC là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 40.589 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat DC là 21.011.20039, phát hành vào ngày 12/01/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/04/2015.

Adobe Acrobat DC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Acrobat DC đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat DC!

Cài đặt

người sử dụng 40.589 UpdateStar có Adobe Acrobat DC cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản